Умови кредитування

Калькулятор кредитної лінії - натисніть Приклади розрахунків калькулятору – натисніть Основні умови кредитування онлайн в електронному вигляді
Сума/ліміт позики/кредиту Новий клієнт: мінімальна сума на 1-ий кредит: 500 грн, максимальна сума: 5000 грн Постійний клієнт (з урахуванням програми лояльності*): мінімальна сума: 500 грн, максимальна сума: 15000 грн
Строк кредитування Новий клієнт: 7,14,21,30 днів Постійний клієнт (з урахуванням програми лояльності*): 7,14,21,30 днів
Тип процентної ставки Новий клієнт: фіксована Постійний клієнт (з урахуванням програми лояльності*): фіксована
Процентна ставка Новий клієнт: 0,01% в день, реальна річна процентна ставка (в розрахунку на 7 днів) - 3,72%* Постійний клієнт (з урахуванням програми лояльності*): 1,33% в день реальна річна процентна ставка (в розрахунку на 7 днів) - 10 271,40%
Базова процентна ставка Новий клієнт: 2,99% в день, реальна річна процентна ставка (в розрахунку на 7 днів) - 2 011 591,27% Постійний клієнт (з урахуванням програми лояльності*): 2,33% в день реальна річна процентна ставка (в розрахунку на 7 днів) – 263 812,99%
Можливість пролонгації строку користування кредитом Новий клієнт: так, кількість необмежена Постійний клієнт (з урахуванням програми лояльності*): так, кількість необмежена
У випадку прострочення нарахування неустойки (штрафу, пені) за договором Новий клієнт: немає Постійний клієнт (з урахуванням програми лояльності*): немає

Попередження для споживача про можливі наслідки в разі користування послугою з надання споживчого кредиту або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором

 1. У разі користування кредитом від ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» (надалі - Фінансова компанія та/або Кредитодавець) споживач зобов’язується повернути суму кредиту, сплатити проценти, неустойки (за наявності) та інші платежі, передбачені умовами договору та законодавством України.
 2. Сума кредиту, процентів за користування кредитом, неустойки (за наявності) та інших платежів, передбачених договором, підлягають безготівковому перерахуванню на поточний рахунок Кредитодавця у строки, встановлені договором та чинним законодавством України.
 3. У зв'язку з наданням кредиту у формі кредитної лінії та на підставі п. 10 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про споживче кредитування» графік платежів до договору не надається.
 4. Кредитодавець здійснює обробку персональних даних на підставі наданої споживачем згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання фінансових послуг.
 5. У випадку не виконання споживачем зобов’язань щодо належного повернення кредиту та/або неналежного виконання інших обов’язків споживача за договором Фінансова компанія має право укладати договори щодо відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит або договори факторингу з будь-якою третьою особою без окремої згоди споживача відповідно до цивільного законодавства України.
 6. Споживач несе цивільно-правову, адміністративну та/або кримінальну відповідальність за достовірність, точність, повноту інформації, наданої Фінансовій установі, а також за протиправні дії, направлені на підроблення та/чи спотворення інформації, у тому числі використання персональних даних іншої особи, з метою погодження та отримання кредиту.
 7. Несвоєчасне виконання кредитних зобов’язань перед Кредитодавцем (прострочення платежів) може вплинути на кредитну історію такого споживача та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.
 8. Порушення виконання Споживачем обов’язків за договором може призвести до припинення дії акційних пропозицій/програм лояльності Фінансової установи у відповідності до умов таких акційних пропозицій/програм лояльності.
 9. Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Фінансовій установи або спорідненої чи пов'язаної з нею особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.
 10. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
 11. Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
 12. Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів Кредитодавця каналами дистанційного електронного обслуговування в особистому кабінеті шляхом натиснення на елемент інтерфейсу «Відписатися від розсилки» або безпосередньо звернутись до Кредитодавця одним із таких способів:
  • шляхом направлення листа за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 28;
  • шляхом направлення електронного листа на e-mail: info@cashberry.com.ua.
 13. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати. Надавачі платіжних послуг, що не уклали відповідні договори із Кредитодавцем, можуть стягувати з споживача додаткову плату за свої послуги.
 14. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні.

*Програма лояльності:

Чим частіше ви отримуєте кредит від Cashberry* (слід розуміти ТОВ “ФК “ІНВЕСТ ФІНАНС”) і виконуєте дії (у т.ч. погашення кредиту) в системі, тим нижче процентна ставка за кредитом (від 1,99% до 1,33%)

Рівень лояльності клієнта: 1 Необхідна кількість балів*: 0 Процентна ставка: 1,99% Базова процентна ставка**: 2,99%
Рівень лояльності клієнта: 2 Необхідна кількість балів*: 530 Процентна ставка: 1,86% Базова процентна ставка**: 2,86%
Рівень лояльності клієнта: 3 Необхідна кількість балів*: 870 Процентна ставка: 1,72% Базова процентна ставка**: 2,72%
Рівень лояльності клієнта: 4 Необхідна кількість балів*: 1 940 Процентна ставка: 1,59% Базова процентна ставка**: 2,59%
Рівень лояльності клієнта: 5 Необхідна кількість балів*: 3 470 Процентна ставка: 1,45% Базова процентна ставка**: 2,45%
Рівень лояльності клієнта: 6 Необхідна кількість балів*: 5 000 Процентна ставка: 1,33% Базова процентна ставка**: 2,33%

* Бали нараховуються клієнту за заповнення полів анкети, підключення акаунтів соціальних мереж, погашення кредитів у строк тощо.

** Застосовується у випадках, передбачених договором

Відомості про ліцензії та дозволи:

Ліцензія видана Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг, розпорядження № 1680 от 16.05.2017 (безстрокова).

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №756 від 07.06.2016, видане Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг.

Допомога Допомога