Условия кредитования

Калькулятор кредитной линии - нажмите Примеры расчетов калькулятора – нажмите Основные условия кредитования онлайн в электронном виде
Сумма/лимит займа/кредита Новый клиент: минимальная сумма на 1-ый кредит: 500 грн, максимальная сумма: 5000 грн Постоянный клиент (учитывая программу лояльности*): минимальная сумма: 500 грн, максимальная сумма: 15000 грн
Срок кредитования Новый клиент: 7,14,21,30 дней Постоянный клиент (учитывая программу лояльности*): 7,14,21,30 дней
Тип процентной ставки Новый клиент: фиксированная Постоянный клиент (учитывая программу лояльности*): фиксированная
Процентная ставка Новый клиент: 0,01% в день, реальная годовая процентная ставка (при расчёте на 7 дней) - 3,72%* Постоянный клиент (учитывая программу лояльности*): 1,33% в день реальная годовая процентная ставка (при расчёте на 7 дней) - 10 271,40%
Базовая процентная ставка Новый клиент: 2,99% в день реальная годовая процентная ставка (при расчёте на 7 дней) - 2 011 591,27% Постоянный клиент (учитывая программу лояльности*): 2,33% в день реальная годовая процентная ставка (при расчёте на 7 дней) – 263 812,99%
Возможность пролонгации срока использования кредита Новый клиент: да, количество неограниченно Постоянный клиент (учитывая программу лояльности*): да, количество неограниченно
В случае просрочки начисление неустойки (штрафа, пени) по договору Новый клиент: нет Постоянный клиент (учитывая программу лояльности*): нет

Попередження для споживача про можливі наслідки в разі користування послугою з надання споживчого кредиту або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором

 1. У разі користування кредитом від ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» (надалі - Фінансова компанія та/або Кредитодавець) споживач зобов’язується повернути суму кредиту, сплатити проценти, неустойки (за наявності) та інші платежі, передбачені умовами договору та законодавством України.
 2. Сума кредиту, процентів за користування кредитом, неустойки (за наявності) та інших платежів, передбачених договором, підлягають безготівковому перерахуванню на поточний рахунок Кредитодавця у строки, встановлені договором та чинним законодавством України.
 3. У зв'язку з наданням кредиту у формі кредитної лінії та на підставі п. 10 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про споживче кредитування» графік платежів до договору не надається.
 4. Кредитодавець здійснює обробку персональних даних на підставі наданої споживачем згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання фінансових послуг.
 5. У випадку не виконання споживачем зобов’язань щодо належного повернення кредиту та/або неналежного виконання інших обов’язків споживача за договором Фінансова компанія має право укладати договори щодо відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит або договори факторингу з будь-якою третьою особою без окремої згоди споживача відповідно до цивільного законодавства України.
 6. Споживач несе цивільно-правову, адміністративну та/або кримінальну відповідальність за достовірність, точність, повноту інформації, наданої Фінансовій установі, а також за протиправні дії, направлені на підроблення та/чи спотворення інформації, у тому числі використання персональних даних іншої особи, з метою погодження та отримання кредиту.
 7. Несвоєчасне виконання кредитних зобов’язань перед Кредитодавцем (прострочення платежів) може вплинути на кредитну історію такого споживача та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.
 8. Порушення виконання Споживачем обов’язків за договором може призвести до припинення дії акційних пропозицій/програм лояльності Фінансової установи у відповідності до умов таких акційних пропозицій/програм лояльності.
 9. Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Фінансовій установи або спорідненої чи пов'язаної з нею особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.
 10. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
 11. Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
 12. Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів Кредитодавця каналами дистанційного електронного обслуговування в особистому кабінеті шляхом натиснення на елемент інтерфейсу «Відписатися від розсилки» або безпосередньо звернутись до Кредитодавця одним із таких способів:
  • шляхом направлення листа за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 28;
  • шляхом направлення електронного листа на e-mail: info@cashberry.com.ua.
 13. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати. Надавачі платіжних послуг, що не уклали відповідні договори із Кредитодавцем, можуть стягувати з споживача додаткову плату за свої послуги.
 14. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні.

*Программа лояльности:

Чем чаще вы получаете займ/кредит от Cashberry* (стоит понимать ТОВ “ФК “ИНВЕСТ ФИНАНС”) и выполняете действия ( в т.ч. погашение кредита) в системе, тем ниже процентная ставка по кредиту (от 1,99% до 1,33%)

Уровень лояльности клиента: 1 Необходимое к-во баллов*: 0 Процентная ставка: 1,99% Базовая процентная ставка**: 2,99%
Уровень лояльности клиента: 2 Необходимое к-во баллов*: 530 Процентная ставка: 1,86% Базовая процентная ставка**: 2,86%
Уровень лояльности клиента: 3 Необходимое к-во баллов*: 870 Процентная ставка: 1,72% Базовая процентная ставка**: 2,72%
Уровень лояльности клиента: 4 Необходимое к-во баллов*: 1 940 Процентная ставка: 1,59% Базовая процентная ставка**: 2,59%
Уровень лояльности клиента: 5 Необходимое к-во баллов*: 3 470 Процентная ставка: 1,45% Базовая процентная ставка**: 2,45%
Уровень лояльности клиента: 6 Необходимое к-во баллов*: 5 000 Процентная ставка: 1,33% Базовая процентная ставка**: 2,33%

* Баллы насчитываются клиенту за заполнение полей анкеты, подключение аккаунтов социальных сетей, погашение кредитов в срок и т.д.

** Применяется в случаях, предусмотренных договором

Сведения о лицензии и разрешения:

Лицензия выдана Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, распоряжение № 1680 от 16.05.2017 (бессрочная).

Свидетельство о регистрации финансового учреждения ФК №756 от 07.06.2016 выданное Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Помощь Помощь